top of page
WH_Image1_principala.jpg
Water House
2020
Cladire studiata parte a ansamblului existent Timpuri Noi Square, str Morilor, Bucuresti, RO
Functiune: SPA 
Credite: arh Fabiola BOCA
Colaboratori: arh Vlad PATRU
Beneficiar: VASTINT Romania


Proiect selectat în cadrul Anualei de Arhitectură București - Anuala 2021

Water House

TEXT [RO] | For English please scroll down

Pornind de la conceptul băilor romane, având un exemplu mai concret al Aulei Ottagona, 306a.d. până la înlănțuirea cu geometrie variabilă a pavilioanelor cu portice de la Băile Herculane, cu grădinile și topografia lor, proiectul reimaginează ideea unui spa celebrând un ritual mai degrabă decât o simplă îmbăiere împreună, o sală mare, reprezentativă, de onoare, dar care să capete valențe mai degrabă intime, terapeutice.

Încă de la început se propune un loc mai degrabă decât o clădire, de unde și ideea de Casă a Apei (Water House), un mod de delipere al fațadei opace de la nivelul trotuarului către o grădină luxuriantă ascunsă.

Aulă + Oază

Urmând ideile de aulă și de baie termală,  spațiul central care cuprinde cele două piscine (cu temperatura caldă – calidarium - și cea cu temperatura normală) își propune sa devină mai mult decât un etaj dintr-o clădire și să schimbe amplitudinea percepției pentru a favoriza un moment de relaxare. Grădina rămâne un punct focal, vizibil din majoritatea spațiilor interioare, față de care se deschid mai multe terase pentru terapie in aer liber.

Fiind rezultatul unui PUZ existent, proiectul se extinde gradual pe verticală, pastrând cât mai mult din parter liber pentru grădina orientată spre calcanul casei existente. Ideea de a aduce o clădire cu servicii de terapie și relaxare pe un lot urban restrâns, aproape de mijlocul orașului, a venit ca o provocare privind modul în care aceste concepte pot trăi împreună într-o arie îndelungată de timp și cum poate o clădire să crească ca notorietate și să se autosusțină din modul în care aceasta este configurată. Proiectul face parte dintr-un ansamblu mai mare, de birouri și locuințe, cu regim mare de înălțime, fiind amplasat la tranziția dintre acesta și strada Morilor (sud), țesut protejat cu case în regim parter pâna la imboile de locuințe parter+4 niveluri.

 

Casele vechi, deși deteriorate, arată o grijă față de stradă printr-un nivel ridicat de detaliu și ornament, ca niște mici sculpturi care modelează frontul. În acest sens, volumul sculptural propus reînvie ideea de ornament prin exprimarea structurii și modelarea registrului inferior și superior cu pliuri la scara obiectului de arhitectură.

Deși funcțiunea de spa cere o suprafață mai mare pentru a fi sustenabilă, având în vedere țesutul istoric fragil și lotul minimal, proiectul iși propune ca din orientare, zonare funcțională și decizii de design să maximizeze potențialul pentru a susține investiția, precum și ideea în sine a unui obiect modelabil care să devină o oază în sine.

Din punct de vedere funcțional, parterul deservește zona de primire precum și zona principală de îmbăiere cu cele două piscine, aceasta fiind accesibilă prin intermediul gardei de vestiare din subsol. Zona umedă a piscinelor se completează la nivelul etajului 1 cu zona de saune și hammam, fiind urmată de zona de tratament și terapie interior+exterior de la nivelul etajului 2. Etajul 3 aduce in completarea programului două săli multifuncționale (gimnastică, yoga sau recuperare), iar etajul 4 deservește zona de terasă orientată sud, cu o barieră vizuală adusă de prezența unui nod de circulație față de clădirea de birouri de vis-a-vis.

 

Majoritatea spațiilor beneficiază de orientare filtrată față de străzi, sud-est-vest. Investitorul are în vedere o dezvoltare sustenabilă, iar terasele tehnice de peste cele două noduri de circulație conțin atât partea de panouri solare (sud) cât și partea de centrală tratare aer (nord).

Water House TEXT [EN]

Begining with the Roman Baths concept, as Aula Ottagona (306 a.d.) for instance or Herculane Baths in Romania, together with their surrounding environment, topography and gardens that define a certain care for the Baths, the project imagines the idea of a Spa rather as a ritual than a common area for people to relax, an Aula as a representative room but with intimate and therapeutical qualities.

The starting point was to generate a place rather than a building itself, hence the idea of a „Water House”, a way to unfold the blind facade from the sidewalk to guide the people to a hidden garden.

Aula + Oasis

Following these ideas of aula and thermal bath, the main interior space that contains the two main pools (hot water – calidarium – and the neutral temperature pool) changes in amplitude of perception using a large dome over the main hot pool. The garden remains a focal point throughout the areas inside and outside the building and has several terraces that connect to her, used for outdoor therapy.

The project stretches the building vertically rather than horizontally, making way for the grounded focal garden, using the coordinates from an existing urban PUZ documentation for the plot. Bringing a therapeutical building with main focus on calm and rest into a small, crowded plot in the middle of the city, came as a challenge regarding on how these two concepts can coexist in time and how can an object grow for the locals without disrupting the preserved environment. The Spa project is part of an existing large-scale ensemble of office and residential area, making the transition from the large scale buildings to the soft, preserved tissue of a more small-scale residential street - Morilor street.

 

The existing houses express a care for decoration and resemble fragile sculptures along the Morilor street. Therefore, the volume attempts for a quest of decoration using the façade pillars as verticals and the upper and lower levels as small foldings.

Although the Spa programme initially requires large areas to develop, the project tries to make use of the good south orientation, proper zoning, and design decisions to support the investment as well as the idea of an object being able to become an oasis itself.

Functionally speaking, the ground floor accommodates the reception and lobby area as well as the main pools area, accessed through the lockers from the basement. The first floor continues the wet area with the saunas, while the second floor makes way for some cubicles for indoor and outdoor treatment. The third floor has two multifunctional areas, and the upper floor area has an open terrace with south view. Most of the spaces are guided to benefit from south or east/west natural light and open towards the inner courtyard. The ground floor garden also has a small outdoor relaxing pool and an outdoor therapy area.

The investor envisages a sustainable development and the terraces over the two circulation nodes serve for the solar panels (south) and air treatment unit (north).

WH_poze sit_str Morilor nr 7.jpg
DSC_9595.jpg
DSC_9594.jpg
IMG_0346_edited.jpg
DSC_9572.jpg
8 WH_aula concept.jpg
WH_Image3_curte.jpg
WH_Image2_.jpg
WH_Image1_principala.jpg
WH_Image2b.jpg
0 WH_parter.jpg
WH_Image6.jpg
WH_Image7.jpg
1 WH_etaj 1.jpg
WH_Image5 curte.jpg
WH_Image5f.jpg
2 WH_etaj 2.jpg
3 WH_etaj 3.jpg
4 WH_etaj 4.jpg
WH_Image5_piscina.jpg
5 WH_terasa.jpg
-1 WH_subsol.jpg
WH_Image10_aeriana.jpg
6 WH_sectiune S2.jpg
WH_Image4_curte.jpg
bottom of page